Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Kontraindikace

  • Hypersenzitivita na lečivou latku aflibercept nebo na kteroukoli pomocnou latku uvedenou v bodě 6.1. v Souhrnu udajů o připravku.
  • Aktivni očni nebo periokularni infekce nebo podezřeni na ni.
  • Aktivni zavažny intraokularni zanět.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1