Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Lahvička

1. Sejměte plastove vičko a dezinfikujte vnějši čast pryžove zatky lahvičky.

 

Lahvicka_1

 

2. Nasaďte 18 G jehlu s filtrem o velikosti 5 mikrometrů dodavanou v baleni ke sterilni střikačce Luer-lock 1ml.

 

Lahvicka_2

 

3. Zasuňte jehlu s filtrem do středu zatky lahvičky tak, aby byla jehla zasunuta do lahvičky cela a hrotem se dotykala dna nebo okraje dna lahvičky.

 

4. Za použiti asepticke techniky natahněte cely obsah lahvičky s připravkem EYLEAR do střikačky a držte přitom lahvičku ve svisle poloze mirně nakloněnou pro usnadněni uplneho nasati. Abyste zabranili natahnuti vzduchu, zajistěte, aby byl zkoseny hrot jehly s filtrem ponořen v tekutině. Během plněni střikačky udržujte lahvičku nakloněnou tak, aby byl zkoseny hrot jehly ponořeny v tekutině.

 

Lahvicka_4

 

5. Ujistěte se, že pist střikačky je při vyprazdňovani lahvičky vytažen dostatečně daleko tak, aby jehla s filtrem byla uplně vyprazdněna.

 

6. Sejměte jehlu s filtrem ze střikačky a spravně ji zlikvidujte.
Pozn.: Jehla s filtrem není určena pro aplikaci do sklivce.

 

7. Při dodrženi asepticke techniky pevně našroubujte 30 G × . palcovou injekčni jehlu na Luer-lock hrotu střikačky.

 

Lahvicka_7

 

8. Držte střikačku s jehlou směřujici nahoru, zkontrolujte, zda nejsou ve střikačce bubliny. Pokud jsou bubliny přitomny, jemně na střikačku poklepejte prstem, dokud se bubliny nedostanou nahoru.

 

Lahvicka_8

 

9. Odstraňte všechny bubliny a vytlačte přebytečny lečivy připravek pomalym stlačenim plunžroveho pistu tak, že hrot plunžroveho pistu bude zarovnan s čarkou, ktera označuje 0,05 ml na stříkačce, což odpovídá doporučené dávce 2 mg afliberceptu. Před aplikací injekce přípravku EYLEA® je třeba vytlačit přebytečný objem, aby se předešlo předávkování.

 

Lahvicka_9

 

10. Injekčni lahvička je určena pouze pro jedno použiti. Extrakce vice davek z jednotlive injekčni lahvičky může zvyšit riziko kontaminace a nasledne infekce. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1