Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Návod k použití/manipulaci

Předplněná stříkačka

 

  • Intravitreální injekce musí být prováděny podle lékařských standardů a příslušných pokynů kvalifikovaným lékařem, který má zkušenosti s aplikací intravitreálních injekcí. Obecně musí být zajištěny odpovídající anestezie a asepse, zahrnující lokální širokospektrý mikrobicidní prostředek (např. jodovaný povidon aplikovaný na kůži kolem oka, oční víčko a povrch oka).
  • Předplněná stříkačka a lahvička jsou určeny pouze k jednodávkovému použití. Přípravek EYLEA® není schválen pro vícedávkové použití, další mísení nebo rozdělování obsahu lahvičky. Použití více než jedné injekce z předplněné stříkačky nebo injekční lahvičky může vést ke kontaminaci a následné infekci.
  • Doporučuje se chirurgická dezinfekce rukou, sterilní rukavice, sterilní rouška a sterilizované spekulum (nebo ekvivalentní náhrada).
  • Pro intravitreální injekci má být použita injekční jehla 30 G × ½ palce.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1