Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Nežádoucí účinky

Informujte pacienty, aby po intravitreální aplikaci ihned hlásili všechny příznaky, které mohou svědčit pro endoftalmitidu (např. Bolest oka, zarudnutí oka, fotofobie, rozmazané vidění).

 

Ihned po intravitrealnim podani maji byt pacienti sledováni s ohledem na zvýšení nitroočního tlaku. Vhodne monitorovani může zahrnovat kontrolu prokrvení papily optického nervu nebo Tonometrii. Je-li to nutne, ma byt k dispozici sterilni vybaveni pro paracentezu.

 

Další možné závažné nežádoucí účinky:

 

  • Trhlina v pigmentovém epitelu sítnice
  • Katarakta

 

Uplny seznam nežadoucich učinků naleznete v bodě 4.8 Souhrnu udajů o připravku.

 

Poučte pacienta, že v připadě vyskytu nežadoucich učinků je nutno navštivit oftalmologa.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1