Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Obecné informace

EYLEA® 40 mg/ml injekční roztok v injekční lahvičce nebo v předplněné injekční stříkačce

 

 

Před zahájením léčby přípravkem EYLEA® musí být každému pacientovi, kterému je předepsán přípravek EYLEA®, poskytnuta informační brožura, včetně zvukového nosiče a příbalové informace. Za předání souboru edukačních materiálů pacientovi je zodpovědný lékař. V případě potřeby doplnění edukačních materiálů si je můžete objednat na stránce: https://www.bayer.com/cs/cz/edukacni-materialy

 

Kromě toho musí být pacientovi anti-VEGF léčba detailně vysvětlena.

 

Specificky by měly být vysvětleny jakékoli známky a příznaky závažných nežádoucích příhod a situace, kdy je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1