Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Po injekci

  • Ihned po aplikaci injekce zkontrolujte zrak (pomoci pohybu ruky nebo počitani prstů).
  • Ihned po intravitrealnim podani musi byt pacienti sledovani s ohledem na zvyšeni nitroočniho tlaku. Vhodne monitorovani může zahrnovat kontrolu prokrveni papily optickeho nervu nebo tonometrii. Je-li to nutne, mělo by byt k dispozici sterilni vybaveni pro paracentezu.
  • Po intravitrealnim podani musi byt pacienti informovani, aby ihned hlasili všechny přiznaky, ktere mohou svědčit pro endoftalmitidu (např. bolest oka, zarudnuti oka, fotofobie, rozmazane viděni).

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1