Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Předplněná stříkačka

1. Až budete připraveni aplikovat připravek EYLEA®, otevřete krabičku a vyjměte sterilni blistr. Opatrně otevřete blistr při zajištěni sterility jeho obsahu. Nechte střikačku ve sterilnim zasobniku, dokud nejste připraveni k sestaveni.

 

2. Pomoci asepticke techniky vyjměte střikačku ze sterilniho blistru.

 

3. K sejmuti vička střikačky držte střikačku jednou rukou a druhou ruku použijte pro uchopeni vička střikačky pomoci palce a ukazovaku. Odšroubujte víčko stříkačky – neodlamujte ho.

 

Předplněná stříkačka_1

 

4. Pro zabraněni ohroženi sterility připravku nezatahujte zpět pist.

 

5. Za použiti asepticke techniky pevně nasaďte otočenim injekčni jehlu na Luer- lock hrot střikačky.

 

Předplněná stříkačka-5

 

6. Držte střikačku s jehlou směřujici nahoru a zkontrolujte, zda v ni nejsou bubliny. Pokud jsou tam bubliny, jemně poklepejte na střikačku prstem, až se bubliny dostanou do horni časti.

 

Předplněná stříkačka-6

 

7. Odstraňte všechny bubliny a vytlačte přebytečny lečivy připravek pomalym stlačenim pistu tak, aby byla cylindricka baze kupolovite zatky zarovnana s černou davkovaci čarkou na střikačce (ekvivalent 50 mikrolitrů), což odpovídá doporučené dávce 2 mg afliberceptu. Před aplikací injekce přípravku EYLEA® je třeba vytlačit přebytečný objem, aby se předešlo předávkování.

 

Předplněná stříkačka-7

 

8. Předplněna střikačka je pouze na jedno použiti.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

 

Předplněná stříkačka-8

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1