Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Příslušné lokální bezpečnostní informace

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

 

Hlašeni podezřeni na nežadouci učinky po registraci lečiveho připravku je důležite.
Umožňuje to pokračovat ve sledovani poměru přinosů a rizik lečiveho připravku. Jakekoli podezřeni na zavažny nebo neočekavany nežadouci učinek a jine skutečnosti zavažne pro zdravi lečenych osob musi byt hlašeny Statnimu ustavu pro kontrolu lečiv.

 

Podrobnosti o hlašeni najdete na:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Statni ustav pro kontrolu lečiv
Šrobarova 48
100 41 Praha 10

 

Při hlašeni je třeba uvest i přesny obchodni nazev a čislo šarže lečiveho připravku.

 

 

Nežadouci učinky mohou byt hlašeny take na:

 

Tel.: +420 731 620 359
Fax: +420 266 101 504
Email: pharmacovigilance.czech@bayer.com

 

BAYER s. r. o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1