Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Terapeutické indikace

Přípravek EYLEA® je indikován u dospělých k léčbě

 

  • neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
  • poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze retinální žíly (RVO – větve retinální žíly (BRVO) nebo centrální retinální žíly (CRVO))
  • poruchy zraku způsobené diabetickým makulárním edémem (DME)
  • poruchy zraku v důsledku myopicke chorioidealni neovaskularizace (myopicka CNV)

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1