Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Zvládání nežádoucích účinků spojených s injekčním podáním

Váš pacient musí vždy při výskytu jakéhokoli nežádoucího účinku, který by ho znepokojil, ihned navštívit oftalmologa.

 

Správná léčba všech nežádoucích účinků, včetně těch, které jsou spojené s postupem aplikace intravitreální injekce, by měla být prováděna podle klinické praxe a/nebo doporučených postupů.

 

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1