Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem EYLEA® (afliberceptum)

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reakce spojené s aplikací intravitreální injekce

 

Intravitrealni injekce, včetně injekci připravku EYLEA® , jsou spojovany s endoftalmitidou, nitroočnim zanětem, rhegmatogennim odchlipenim sitnice, trhlinou sitnice a iatrogenni traumatickou kataraktou. Při aplikaci připravku EYLEA® musi byt vždy použity spravne asepticke injekčni postupy.
Navic maji byt pacienti v tydnu, ktery nasleduje po aplikaci injekce, sledovani, aby se v připadě infekce mohla zahajit včasna lečba. Pacienti maji byt poučeni, aby neodkladně hlasili jakekoli přiznaky, ktere mohou svědčit pro endoftalmitidu nebo jakekoli vyše uvedene přihody.

 

Zvýšení nitroočního tlaku

 

Během 60 minut po intravitrealni aplikaci, včetně injekci s připravkem EYLEA®, bylo pozorovano zvyšeni nitroočniho tlaku. Zvlaštni opatřeni je nutne u pacientů s nedostatečně kontrolovanym glaukomem (neaplikujte injekci připravku EYLEA®, pokud je nitroočni tlak ≥30 mmHg). Ve všech připadech proto musi byt sledovany a vhodnělečeny jak nitroočni tlak, tak perfuze papily optickeho nervu.

 

Další upozornění

 

  • Připravek EYLEA® nema byt použivan během těhotenstvi, pokud možny přinos nepřevaži možne riziko pro plod (viz bod 4.6).
  • Ženy ve fertilnim věku musi během lečby a minimalně 3 měsice po posledni intravitrealni injekci afliberceptu použivat učinnou antikoncepci.

CZ/7.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0010-1