PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

KDO MŮŽE BÝT LÉČEN PŘÍPRAVKEM EYLEA®?

Přípravek EYLEA® je určen pro pacienty s těmito onemocněními: vlhká forma VPMD, CRVO, BRVO, DME či myopická CNV.

 

Je důležité, abyste informoval/a lékaře pokud:

 

 • máte infekci v oku nebo v jeho okolí
 • máte v současné době zarudnutí oka nebo cítíte jakoukoli bolest v oku
 • domníváte se, že jste alergický/á na jód, jakékoli léky proti bolesti nebo jakoukoli složku přípravku EYLEA®, měl/a jste v minulosti jakékoli potíže v souvislosti s podáním injekce do oka
 • máte glaukom (zelený zákal) nebo jste měl/a v minulosti vysoký nitrooční tlak
 • vidíte nebo jste v minulosti viděl/a záblesky světla nebo „vločky“ v zorném poli
 • užíváte jakékoli léky, na lékařský předpis nebo bez něj
 • podstoupil/a jste nebo plánujete podstoupit chirurgický zákrok na oku v období 4 týdny před nebo po léčbě přípravkem EYLEA®

 

Je důležité abyste věděla, že

 

 • Ženy, které mohou otěhotnět, musí během léčby a minimálně tři měsíce po poslední injekci přípravku EYLEA® do sklivce používat účinnou antikoncepci.
 • Nejsou žádné zkušenosti s použitím přípravku EYLEA® u těhotných žen. Přípravek EYLEA® nemá být používán během těhotenství, pokud potenciální přínos nepřeváží možné riziko pro nenarozené dítě.
  Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem před léčbou přípravkem EYLEA®.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0