PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

 

  • Infekce uvnitř oka: bolest oka nebo zvýšený nepříjemný pocit v oku, zhoršující se zarudnutí oka, zvýšená citlivost na světlo, otok a změny zraku jako je náhlé zhoršení zraku nebo rozmazané vidění.
  • Zakalení čočky (šedý zákal): vnímání stínů, méně jasné linie a tvary nebo zhoršené barevné vidění.
  • Zvýšení nitroočního tlaku: vnímání záře kolem světel, zarudnutí očí, žaludeční nevolnost, zvracení a změny zraku.
  • Trhlina nebo odchlípení vrstvy sítnice: náhlé záblesky světla, náhlý výskyt nebo zvýšení počtu sklivcových vloček, zastření části zorného pole a změny zraku.
  • Mohou se potenciálně objevit alergické reakce (přecitlivělost).

 

Tyto reakce mohou být závažné. Pokud u Vás dojde k projevům některého z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře.

 

Úplný seznam nežádoucích účinků naleznete v příbalové informaci pro pacienta, která je přiložena k této brožuře.

CZ/1.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0015-1