EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Kontrolní seznam pro předepisující lékaře – strana 2

Nepředepisujte kombinaci cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva], pokud zaškrtnete jakékoli políčko v této části. Platí pro ženu následující:
 

 Současné užívání jiné hormonální antikoncepce?
 

 Současný výskyt nebo anamnéza tromboembolické příhody, např. hluboká žilní trombóza, plicní embolie, srdeční záchvat, cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka, angina
pectoris?
 

 Je jí osobně známa predispozice pro poruchu srážlivosti krve?
 

 Anamnéza migrény s aurou?
 

 Diabetes mellitus s vaskulárními komplikacemi?
 

 Velmi vysoký krevní tlak, např. systolický krevní tlak ≥160 mm Hg nebo diastolický krevní tlak
≥100mm Hg?
 

 Velmi vysoké hladiny lipidů v krvi?
 

 Plánovaný velký chirurgický zákrok nebo dlouhotrvající imobilizace? V takovém případě poraďte pacientce, aby ukončila užívání přípravku Diane-35 a používala nehormonální léčbu pro své kožní onemocnění a, je-li třeba, nehormonální metodu antikoncepce po dobu minimálně 4 týdnů předtím a dva týdny poté, co je plně pohyblivá*.

 

*To je třeba zvážit oproti riziku hluboké žilní trombózy po ukončení užívání CPA/EE po dobu 4 týdnů nebo déle

 

Prodiskutujte s ženou vhodnost kombinace cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva], pokud zaškrtnete jakékoli políčko v této části:
 

 Je její BMI vyšší než 30 kg/m²?

 

 Je starší než 35 let?
 

 Je kuřačka? Pokud ano a také je starší než 35 let, mělo by jí být důrazně doporučeno, aby přestala kouřit nebo používala nehormonální léčbu akné a/nebo hirsutismu.
 

 Má vysoký krevní tlak, např. systolický krevní tlak 140-159 nebo diastolický krevní tlak 90-99 mm Hg?
 

 Má přímého příbuzného (např. rodiče nebo sourozence), který prodělal tromboembolickou příhodu (viz seznam výše) v mladém věku (např. do 50 let věku)?
 

 Má někoho v rodině, kdo má vysokou hladinu krevních lipidů?
 

 Mívá migrény?
 

 Má kardiovaskulární onemocnění, jako je fibrilace síní, arytmie, ischemická choroba srdeční, onemocnění srdečních chlopní?
 

 Má diabetes mellitus?
 

 Rodila v posledních několika týdnech?
 

 Má nějaké další onemocnění, které by mohlo zvyšovat riziko trombózy (např. rakovina, systémový lupus erytematodes, srpkovitá anémie, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, hemolyticko-uremický syndrom)?
 

 Užívá nějaké jiné léky, které mohou zvyšovat riziko trombózy (např. kortikosteroidy, neuroleptika, antipsychotika, antidepresíva, chemoterapie, atd.)?

 

Více než jeden rizikový faktor může znamenat, že kombinace cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva] by neměla být používána.

L.CZ.MA.11.2017.0263