EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Dávkování v perioperačním období

V případě, že je nutné podstoupit invazivní výkon nebo chirurgický zákrok, mělo by se postupovat následovně:
 

  • Xarelto® 10/15/20 mg by měl být vysazen minimálně 24 hodin před výkonem
  • Xarelto® 2,5 mg by měl být vysazen minimálně 12 hodin před výkonem,
     

pokud je to podle posouzení lékaře možné. V případě, že není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení vůči neodkladnosti zákroku.
 

Léčba přípravkem Xarelto® by měla být znovu zahájena po invazivním výkonu nebo chirurgickém zákroku co nejdříve, pokud to klinický stav umožní a pokud je dosaženo odpovídající hemostázy.