EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Další kontraindikace

Přípravek Xarelto® je kontraindikován v těhotenství a během kojení. Ženy ve fertilním věku se musí během léčby přípravkem Xarelto® chránit před otěhotněním. Přípravek Xarelto® je dále kontraindikován v případě hypersenzitivity na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.