EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
 

Podrobnosti o hlášení najdete na:
 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 

Adresa pro zasílání je:

Státní ústav pro kontrolu léčiv oddělení farmakovigilance Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

Tato informace může být také hlášena společnosti Bayer na e-mail:

pharmacovigilance.czech@bayer.com,

nebo

tel.: +420 731 620 359

fax: +420 266 101 504

 

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, Česká republika

www.bayer.cz