EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Informace pro předepisování léčivého přípravku

 

Informace pro předepisování léčivého přípravku poskytuje doporučení pro použití přípravku Xarelto® tak, aby se minimalizovalo riziko krvácení během léčby přípravkem Xarelto®. Informace pro předepisování léčivého přípravku nenahrazuje Souhrn údajů o přípravku (SPC) Xarelto®.*

 

*Aktuálně platné SPC lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.