EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Karta pacienta

Každý pacient, kterému je předepsán přípravek Xarelto® 2,5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg potahované tablety nebo Xarelto® 1 mg/ml granule pro perorální suspenzi musí obdržet informační kartu pro pacienta, která je součástí každého balení. Možné dopady antikoagulační léčby by měly být vysvětleny, zejména je nutné vysvětlit pacientovi nezbytnost dodržování režimu léčby, známky krvácení a kdy by měl vyhledat lékařskou pomoc.

 

Karta pacienta informuje ošetřujícího lékaře a zubního lékaře o pacientově antikoagulační léčbě a obsahuje kontakt pro případ naléhavé situace. Pacienti by měli být instruováni nosit kartu pacienta neustále u sebe a prokázat se touto kartou u každého poskytovatele zdravotní péče.

 

U přípravku Xarelto 1 mg/ml granule pro perorální suspenzi k použití u pediatrické populace si prosím všimněte QR kódu na příslušné kartě pacienta, který odkazuje na vzdělávací video, které ukazuje, jak připravit a podat perorální suspenzi.