EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Perorální podání

Přípravek Xarelto® 2,5 mg a 10 mg tablety se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle. Přípravek Xarelto® 1 mg/ml granule pro perorální suspenzi a tablety přípravku Xarelto® 15 mg a 20 mg se musí užívat s jídlem. Současné užití těchto dávek přípravku s jídlem zvyšuje potřebnou absorpci léku a zajišťuje tak vysokou biologickou dostupnost.

 

Dospělí

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xarelto® těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré (v klinickém hodnocení byl použit i pomerančový džus) a poté podána perorálně. Ihned po podání rozdrcené tablety přípravku Xarelto® 15 mg nebo 20 mg by mělo následovat požití jídla.

 

Rozdrcená tableta přípravku Xarelto® může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. Po podání rozdrcené tablety přípravků Xarelto® 15 mg nebo 20 mg by mělo následovat podání enterální výživy.

 

Pediatrická populace

U dětí, které nejsou schopny polykat celé tablety je možné použít přípravek Xarelto® granule pro perorální suspenzi. Jsou-li předepsány tablety přípravku Xarelto® 15 mg nebo 20 mg a perorální suspenze není okamžitě k dispozici, je možné podat uvedené dávky rozdrcením 15 mg nebo 20 mg tablet a jejich smísením s vodou nebo jablečným pyré, a to bezprostředně před použitím a perorálním podáním.

 

Perorální suspenze i rozdrcené tablety mohou být podány prostřednictvím nasogastrické nebo gastrické vyživovací sondy. Správné umístění sondy v žaludky by mělo být před podáním přípravku Xarelto® řádně zkontrolováno. Vyvarujte se podávání přípravku Xarelto® distálně od žaludku.