EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Převod z parenterálních antikoagulačních přípravků na přípravek Xarelto®

  • Pacienti, kterým je parenterální přípravek, např. intravenózní nefrakcionovaný heparin, podáván kontinuálně: začněte podávat Xarelto® v okamžiku vysazení.
     
  • Pacienti, kterým je parenterální antikoagulační přípravek podáván s pevným dávkovacím schématem, například nízkomolekulární heparin (LMWH): ukončete parenterální podání a začněte podávat přípravek Xarelto® v rozmezí 0 až 2 hodiny před dalším plánovaným podáním parenterálního přípravku.