EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Převod z antagonistů vitaminu K (VKA) na přípravek Xarelto®

XAR_dosing_schemes_5

U pacientů užívajících Xarelto® pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace by měli být antagonisté vitaminu K vysazeni a léčba přípravkem Xarelto® by měla být zahájena při hladině INR ≤ 3,0.
 

U pacientů léčených pro hlubokou žilní trombózu, plicní embolii a prevenci recidivující hluboké žilní trombózy a plicní embolie by měli být antagonisté vitaminu K vysazeni a léčba přípravkem Xarelto® by měla být zahájena při hladině INR ≤ 2,5.
 

Při převodu pacientů z antagonistů vitaminu K na přípravek Xarelto®, budou po užití přípravku Xarelto® hladiny INR falešně zvýšeny.
 

INR není pro měření antikoagulační aktivity přípravku Xarelto® validní, a proto by neměl být k tomuto účelu používán. Léčba přípravkem Xarelto® nevyžaduje rutinní sledování koagulace.