PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Co mám sledovat

Je důležité sledovat příznaky vzniku krevní sraženiny, zvláště jestliže:

 

  • jste se podrobila operaci,
  • jste se nemohla delší dobu pohybovat (např. z důvodu zranění nebo onemocnění) nebo jste déle cestovala dopravním prostředkem.

 

 

Vyhledejte neprodleně lékařské ošetření, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

Zaznamenala jste některou z následujících známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

Silná bolest nebo otok dolní končetiny, které mohou být spojeny s citlivostí, končetina může být teplejší nebo se mohou vyskytnout změny barvy kůže, jako je zblednutí, zčervenání nebo zmodrání.

Hluboká žilní trombóza

Náhlá nevysvětlitelná dušnost nebo rychlé dýchání; silná bolest na prsou, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání; náhlý kašel bez zjevné příčiny (kdy můžete vykašlávat krev).

Plicní embolie

Bolest na prsou, nepříjemný pocit, tlak, tíha, nepříjemný pocit v horní polovině těla, který vystřeluje do zad, do čelisti, krku nebo paže, spolu s pocitem plnosti spojeným s poruchou trávení nebo s pocitem dušení, pocení, nevolnost, zvracení nebo závrať.

Srdeční záchvat (srdeční infarkt)

Slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo dolní končetiny, zvláště jen na jedné straně těla; obtížné mluvení nebo rozumění mluvenému slovu; náhlá zmatenost; náhlá ztráta zraku nebo rozmazané vidění; silná bolest hlavy/migréna, která je závažnější než obvykle.

Mrtvice (cévní mozková příhoda)

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0