PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Co musím udělat, jestliže užívám kombinovanou hormonální antikoncepci?

  • Pokud jste dosud užívala kombinovanou hormonální antikoncepci bez jakýchkoli problémů, není třeba, abyste ji na základě tohoto přehodnocení přestala užívat. Pokud máte jakékoli obavy, proberte je během své další plánované návštěvy se svým lékařem, který Vám antikoncepci předepisuje. Do té doby v užívání kombinované hormonální antikoncepce pokračujte.
  • Mějte na paměti, že náhlé přerušení užívání kombinované hormonální antikoncepce může mít za následek nechtěné těhotenství. Riziko vzniku krevní sraženiny během těhotenství a ihned po porodu je vyšší než to, které je spojené s užíváním kombinované hormonální antikoncepce.
  • Je důležité, abyste nezapomněla informovat každého lékaře nebo zdravotní sestru, kteří Vás budou ošetřovat (například pokud se po-drobíte plánovanému nebo neplánovanému chirurgickému zákroku), že užíváte kombinovanou hormonální antikoncepci.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0