PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Co se může stát, pokud budu mít krevní sraženinu?

  • Krevní sraženiny se obvykle objeví nejdříve v dolních končetinách (to se nazývá hluboká žilní trombóza), krevní staženiny se mohou v některých případech uvolnit a cestovat krevními cévami do plic (to se nazývá plicní embolie). Krevní sraženiny mohou vznikat také v cévách srdce, kde způsobí srdeční záchvat (srdeční infarkt) nebo v mozku, kde způsobí mrtvici (cévní mozkovou příhodu). Krevní sraženiny mohou být tedy velmi závažné, ve velmi vzácných případech mohou končit úmrtím.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0