PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Co to je kombinovaná hormonální antikoncepce?

  • Kombinovaná hormonální antikoncepce představuje vysoce účinnou metodu prevence nechtěného těhotenství. Obsahuje dva hormony: estrogen a progestogen. Estrogen obsažený ve většině přípravků je ethinylestradiol, ale některé přípravky obsahují jiný estrogen, a to estradiol. Je dostupná široká škála progestogenů.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0