PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Jak vysoké je riziko vzniku krevní sraženiny způsobené kombinovanou hormonální antikoncepcí?

  • Všechny přípravky kombinované hormonální antikoncepce mírně zvyšují riziko vzniku krevní sraženiny, nicméně je třeba mít na paměti, že toto riziko je malé.
  • Riziko vzniku krevní sraženiny spojené s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je nejvyšší během prvního roku užívání této antikoncepce – to se týká situace, kdy jste nikdy předtím kombinovanou hormonální antikoncepci neužívala nebo pokud jste užívání an-tikoncepce přerušila (na 4 týdny nebo déle). Riziko vzniku krevní sraženiny je také vyšší, pokud máte přirozeně vyšší riziko jejího vzniku (prosím, přečtěte si „Jaké další faktory mohou zvýšit moje riziko vzniku krevní sraženiny“).
  • Riziko vzniku krevní sraženiny spojené s kombinovanou hormonální antikoncepcí klesá po prvním roce jejího užívání, ale zůstává vyšší než bez jejího užívání. Riziko se vrací zpět k normálu několik měsíců po vysazení antikoncepce.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0