PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Jaké další faktory mohou zvýšit moje riziko vzniku krevní sraženiny?

 • I bez užívání kombinované hormonální antikoncepce se pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny mezi jednotlivci liší. U mnoha stavů bu-dete mít přirozeně vyšší riziko vzniku krevní sraženiny - například:
  • jste starší než 35 let,
  • máte nadváhu,
  • jestliže Vám byla diagnostikována trombofilní porucha (zvýšený sklon k tvorbě krevních sraženin) popř. se vyskytla krevní sraže-nina u Vašeho bratra, sestry nebo rodičů v relativně mladém věku (např. do 50 let věku),
  • Váš zdravotní stav zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny, např. rakovina.
 • Ženy, které kouří, mají vyšší riziko vzniku krevní sraženiny způsobující srdeční záchvat (srdeční infarkt) a mrtvici (cévní mozkovou příhodu), zvláště pokud jim je více než 35 let.
 • Nemusíte mít žádný z výše uvedených faktorů, a pak je Vaše riziko vzniku krevní sraženiny při užívání kombinované hormonální antikon-cepce velmi malé.
 • Pokud máte několik výše uvedených faktorů, je Vaše riziko vzniku krevní sraženiny při užívání kombinované hormonální antikon-cepce vyšší. V některých případech, kdy je přítomno několik rizikových faktorů, to může znamenat, že nemůžete užívat kombinovanou hormonální antikoncepci a musíte probrat s Vaším lékařem jinou formu antikoncepce.
 • Pamatujte na to, že Vaše riziko vzniku krevní sraženiny se bude s časem měnit – například pokud hodně přiberete (zvýší se Vaše tělesná hmotnost), změní se Vaše situace s kouřením, podstoupíte velký chirurgický výkon. Je důležité o tom informovat lékaře, který Vám antikoncepci předepisuje.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0