PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Jaké jsou závěry a doporučení vyplývající z tohoto přehodnocení?

  • Riziko vzniku krevních sraženin spojených s kombinovanou hormonální antikoncepcí je známé mnoho let apředepisujícímlékařůmiženámbylojižposkytnutomnohoinformací.
    Nedávnépřehodnocenípotvrdilojižznámou skutečnost, že toto riziko je malé. Nyní bychom se chtěli zaměřit na to, abychom Vám podali užitečné informace o tomto riziku.
  • Pokud jste dosud užívala kombinovanou hormonální antikoncepci bez jakýchkoli problémů, není třeba, abyste ji na základě tohoto přehodnocení přestala užívat. Pokud máte jakékoli obavy, proberte je během své další plánované návštěvy se svým lékařem, který Vám antikoncepci předepisuje, ale do té doby v užívání kombinované hormonální antikoncepce pokračujte. Mějte na paměti, že náhlé přerušení užívání kombinované hormonální antikoncepce může mít za následek nechtěné těhotenství.

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0