PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Kde mohu najít další informace?

  • Pokud užíváte kombinovanou hormonální antikoncepci, přečtěte si pozorně Příbalovou informaci, abyste se ujistila, že jste si vědoma rizika vzniku krevních sraženin; znáte známky a příznaky vzniku krevní sraženiny (např. hluboké žilní trombózy, plicní embolie, srdečního zách-vatu nebo mrtvice); a že víte, co máte udělat, pokud se u Vás vyskytnou.
  • Další informace jsou dostupné na následujících webových stránkách: www.sukl.cz

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0