PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA TÝKAJÍCÍ SE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

U kolika žen může vzniknout krevní sraženina?

Předpokládá se, že:

 

  • Asi u 2 z 10 000 zdravých žen, které neužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, se vyskytne během jednoho roku krevní sraženina.

 

Pro srovnání:

 

  • Asi u 5-7 z 10 000 zdravých žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci s obsahem ethinylestradiolu a levonorg-estrelu, norgestimátu nebo norethisteronu, se vyskytne během jednoho roku krevní sraženina.
  • Asi u 8-11 z 10 000 zdravých žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a dienogest se vyskytne během jednoho roku krevní sraženina.
  • Asi u 9-12 z 10 000 zdravých žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci s obsahem ethinylestradiolu a gestodenu, desogestrelu nebo drospirenonu, se vyskytne během jednoho roku krevní sraženina.
  • Asi u 6-12 z 10 000 zdravých žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci s obsahem ethinylestradiolu a etonoges-trelu nebo norelgestrominu, se vyskytne během jednoho roku krevní sraženina.
  • U estradiol valerátu a dienogestu je riziko vzniku krevní sraženiny během jednoho roku přibližně stejné jako u jiné kombinované hormonální antikoncepce včetně antikoncepčních přípravků obsahujících levonorgestrel.

 

Pro některé přípravky kombinované hormonální antikoncepce není počet žen, u kterých může vzniknout krevní sraženina, dosud znám. Sem patří kombinace ethinylestradiol plus chlormadinon a estradiol plus nomegestrol.

 

Situac

Riziko vzniku krevní sraženiny za jeden rok

Neužívá kombinované hormonální tablety/náplast/kroužek a není těhotná

Přibližně 2 ženy z 10 000

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel, norgestimát nebo norethisteron

Přibližně 5-7 žen z 10 000

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a dienogest

Přibližně 8-11 žen z 10 000

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a gestoden, desogestrel nebo drospirenon

 Přibližně 9-12 žen z 10 000

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a etonogestrel nebo norelgestromin

Přibližně 6-12 žen z 10 000

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující estradiol valerát plus dienogest

Přibližně stejné jako při užívání jiné kombinované hormonální antikoncepce včetně antikoncepčních přípravků obsahujících levonorgestrel

Užívá kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol a chlormadinon nebo estradiol a nomegestrol

Není dosud známo

 

MA-M_YAZ-CZ-0002-1_01/2021_version 2.0