EDUKAČNÍ MATERIÁL

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Kontrolní seznam pro předepisující lékaře – strana 3

Nezapomeňte, že se rizikové faktory u ženy mohou během času měnit a může být nutná jejich opakovaná kontrola v pravidelných intervalech.


Ujistěte se, že Vaše pacientka rozumí tomu, že by měla informovat lékaře, že užívá
 

kombinaci cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva], pokud:
 

 • musí podstoupit operaci,
   
 • musí být delší dobu nepohyblivá (např. z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud má nohu v sádře),
   
 • V těchto situacích by bylo nejlepší prodiskutovat ukončení užívání kombinace cyproteron

acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva], dokud se riziko nevrátí k normálu.

 

Informujte prosím také svou pacientku, že riziko krevní sraženiny je zvýšené v následujících případech:
 

 • Pokud delší dobu cestuje (např. dálkové lety),
   
 • Vyvine-li se u ní jeden nebo více rizikových faktorů pro kombinaci cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva],
   
 • Jestliže porodila v posledních několika týdnech
   

V těchto situacích by měly být Vaše pacientky zvláště ostražité s ohledem na jakékoli známky a příznaky tromboembolismu.

 

Poraďte prosím své pacientce, aby Vás informovala, pokud se jakékoli z výše uvedených situací změní nebo velmi zhorší.
 

Vyzvěte prosím důrazně ženy, aby si přečetly příbalovou informaci, která je součástí přípravku [Diane-35, Minerva]. Ta uvádí příznaky krevních sraženin, které musí sledovat.

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky:
 

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, u kterého se předpokládá, že je způsoben kombinací cyproteron acetát/ethinylestradiol [Diane-35, Minerva] a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
 

Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz
 

Tato informace může být také hlášena společnosti Bayer na e-mail:

pharmacovigilance.czech@bayer.com nebo
 

Tel.: +420 725 547 116
 

Fax: +420 266 101 504
 

BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5
 

Česká republika www.bayer.cz

L.CZ.MA.11.2017.0263