Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Nebido® - dlouhodobě působící testosterone

Přečtěte si kontraindikace a zvláštní upozornění v Souhrnu údajů o přípravku

 

Před podáním injekce prověřte u pacienta možné kontraindikace: androgen- -dependentní karcinom prostaty nebo karcinom prsní žlázy, nádory jater současné nebo zjištěné v minulosti, přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku. Přípravek Nebido® není indikován k použití u žen.1

MA-M_NEB-CZ-0003-1