Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Aplikace injekce – krok po kroku

 • Jako jiné olejové roztoky se musí Nebido® aplikovat přísně intramuskulárně a velmi pomalu.
 • Doporučuje se aplikovat Nebido® po dobu nejméně 2 minuty.
 • Po výběru místa pro aplikaci očistěte místo antiseptickým prostředkem.
 • Pokud je v oblasti příliš málo svalové hmoty, můžete ze dvou až tří stran stisknout gluteální sval pro zvětšení objemu a tkáně k zavedení jehly.
 • Proveďtě vpich pod úhlem 90°, aby jehla pronikla hluboko do svalu.
 • Pevně uchopte válec stříkačky jednou rukou, druhou rukou vytahujte píst stříkačky, aby se aspirovala krev.
  • Jestliže se objeví krev, dále v aplikaci nepokračujte. Okamžitě jehlu vytáhněte a vyměňte ji.
  • Pečlivě postup opakujte.
 • Pokud není aspirována krev, držte jehlu stále ve stejné poloze, aby nedošlo k jejímu pohybu.
 • Velmi pomalu aplikujte injekci opatrným stlačováním pístu stejnou rychlostí, dokud nedojde k aplikaci veškerého léku (nejlépe po dobu déle než 2 minuty).
 • Pokud je to možné, použijte volnou ruku ke kontrole vytvořeného depotu.
 • Vytáhněte jehlu.

Pacient by měl být sledován po dobu aplikace každé injekce přípravku Nebido® a bezprostředně po ní, aby bylo možné rozpoznat možné známky a příznaky, které by mohly poukazovat na plicní mikroembolizaci olejovým roztokem (POME).1

MA-M_NEB-CZ-0003-1