Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Hlášení nežádoucích účinků

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.

 

Tato informace může být také hlášena společnosti:

Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
e-mail: pharmacovigilance.czech@bayer.com

 

Edukační materiály k přípravku Nebido® naleznete v elektronické podobě také na: www.pharma.bayer.cz anebo www.sukl.cz

MA-M_NEB-CZ-0003-1