Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Alt tag
Alt tag

Doporučení pro léčbu přípravkem Nebido® (testosterone undecanoate)

Řízení rizika pro pacienty léčenými přípravkem Nebido®

Nebido® – příprava

 

Nebido® je olejový roztok, který obsahuje 1000 mg TU rozpuštěného ve 4 ml ricinového oleje.

 

Proto, tak jako všechny olejové roztoky, musí být přípravek Nebido® aplikován přísně intramuskulárně a velmi pomalu.

 

Intramuskulární injekce olejového roztoku vyžaduje zvláštní péči, aby se předešlo náhodnému přímému podání olejového roztoku do cévního systému.

 

 

Plicní mikroembolizace olejovým roztokem (POME)

 

POME je reakce, která může nastat při podání injekce a je patofyziologicky podobná syndromu tukové embolizace. Může se vyskytnout po přímém podání olejového roztoku do cévního nebo lymfatického systému, který poté může dosáhnout plic venózní cirkulací a z pravého srdce.

 

Plicní mikroembolizace olejovým roztokem může ve vzácných případech vést ke známkám a příznakům jako je kašel (nebo nucení ke kašli), dušnost, malátnost, nadměrné pocení, bolest na hrudníku, závrať, parestezie nebo mdloba.1

 

Tyto reakce se mohou objevit během injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní. Léčba je obvykle podpůrná, např. podání kyslíku.1

 

Někdy může být obtížné odlišit tyto příznaky od alergické reakce, která se může objevit po podání jakéhokoli injekčního přípravku.

 

Po podání přípravku Nebido® byla hlášena podezření na anafylaktické reakce.1

MA-M_NEB-CZ-0003-1