PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

Alt tag
Alt tag

PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

PRŮVODCE PACIENTA PRO PŘÍPRAVEK EYLEA® (afliberceptum)

EYLEA® se používá u dospělých k léčbě:

 

  • neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
  • poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku:
    • okluze (uzávěru) centrální retinální (sítnicové) žíly (CRVO)
    • nebo okluze větve retinální žíly (BRVO)
  • poruchy zraku v důsledku diabetického makulárního edému (DME)
  • poruchy zraku v důsledku myopické chorioidální neovaskularizace (myopická CNV)

 

Přípravek EYLEA® je roztok (tekutina), který se podává injekčně do oka. Obsahuje léčivou látku aflibercept, která zastavuje růst nových abnormálních cév v oku, které často krvácejí a uniká z nich tekutina. Léčba přípravkem EYLEA® může pomoci zastavit zhoršování zraku a může zlepšit některé z příznaků, které máte.

 

Tato brožura obsahuje také zvukový nosič se všemi informacemi uvedenými v brožuře.

 

CZ/1.0/20Nov2020 MA-M_AFL-CZ-0015-1