Impressum

Vydavatel:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
VAT no.: CZ00565474
Jednající: Jens Becker, Managing Director
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

Redakce:

BAYER s.r.o.
Oddělení Korporátní Komunikace

Kontakt:

Email: bayer.cz@bayer.com
Tel: +420 261 000 111
© Copyright BAYER s.r.o., Praha, Česká Republika