Rozdíly mezi přípravky
Mirena® (levonorgestrel)
Jaydess® (levonorgestrel)
Kyleena (levonorgestrel)

Alt tag
Alt tag

Rozdíly mezi přípravky
Mirena® (levonorgestrel)
Jaydess® (levonorgestrel)
Kyleena (levonorgestrel)

Přípravek Kyleena je nově schválený intrauterinní inzert (IUS) obsahující 19,5 mg levonorgestrelu (LNG) a je indikován ke kontracepci po dobu až 5 let. Před předepsáním léčivého přípravku Kyleena se doporučuje pozorně si prostudovat Souhrn údajů o příravku (SmPC).

 

Doposud měla společnost Bayer v České republice registrovány následující IUS:

 

  • Jaydess®, 13,5 mg levonorgestrelu (LNG)
  • Mirena®, 52 mg levonorgestrelu (LNG).

MA-KYL-CZ-0003-1; 06/2019; version 1